glücklich için Almanca-Türkçe çeviriler:

mutlu · şanslı · mesut · başarılı · diğer çevirileri

glücklich mutlu

Aber ich muss auch glücklich sein.

Ama ben de mutlu olmak istiyorum.

Ich wäre hier viel glücklicher.

Burada çok daha mutlu olurum.

Schau, wie glücklich er ist.

Ne kadar mutlu, baksana.

glücklich şanslı

Ich habe ein paar glückliche Wochen.

Çok şanslı bir kaç hafta geçiriyorum

Glückliche, glückliche Mädchen.

Gerçekten şanslı kızlar.

Wer ist der glückliche Gewinner?

Şanslı kazanan kim olacak?

glücklich mesut

Ich war glücklich und zufrieden.

Ben mutlu ve mesut bir adamdım.

Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.

Ve yaşamlarının sonuna kadar mutlu ve mesut yaşadılar.

glücklich başarılı

Während alle anderen entweder erfolgreich, verlobt, reich oder glücklich sind.

Diğer herkes ise ya işinde başarılı, ya nişanlı, zengin ya da mutlu.