glauben için Almanca-Türkçe çeviriler:

inanmak · inanç · güvenmek · diğer çevirileri

glauben inanmak

Dann glauben Sie sie, denn sie ist wahr.

O zaman buna inan, çünkü bu doğru.

Ich würde Ihnen gerne glauben, Teyla, aber ich bin Wissenschaftlerin.

Sana inanmak istiyorum, Teyla, ama ben bir bilimadamıyım.

Glauben Sie mir, Sie können nichts für mich tun.

İnan bana, benim için yapabileceğin bir şey yok.

glauben inanç

Glauben ist keine Krankheit.

İnanç bir hastalık değil.

Glauben ist etwas Schönes.

İnanç güzel bir şeydir.

Es waren Frauen und Kinder, einige IokaIe Anführer, die ihre Sprache und ihren glauben behieIten.

Aralarında kadın ve çocuklar bazı yerel liderler, dillerini ve inançlarını koruyanlar vardı.

glauben güvenmek

Nein, nein, glauben Sie mir!

Hayır, hayır, güven bana!

Das können Sie mir glauben.

Bu konuda bana güven.

Und glauben Sie mir, das ist nicht einfach.

Ve güvenin bana, kolay değil bu.