gottlose

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Diese Menschen sind entwurzelte, gottlose Vagabunden.

Bu insanlar köksüz, Tanrısız serserilerdir.

Trotz der religiösen Zeichen überall ist dies ein gottloser Ort.

Her yerde dini semboller olsa da, burası dinsiz bir yer.

Ich kenne den Bischof, du gottloser Lümmel!

Ben piskoposu tanırım, seni imansız herif!

Du bist kein Gottloser, Charlie.

Sen kötü değilsin Charlie.

Du bist eine gottlose Babymörderin!

Sen allahsız bir bebek katilisin!

Der gottlose Priester.

Ateist bir rahip.

Du gottloser Irrer!

Seni Tanrısız ucube!

Das sind gottlose Zeiten, Mrs. Snell.

Bunlar Tanrısız zamanlar, Bayan Snell.

Das ist eine gottlose und gotteslästerliche Tat.

İmansız ve günahkar bir şey yapmışsın.