greller

Ist ein greller UV-Lichtstrahl

UV ışığı yayılmasını sağlıyor.

Hast du dieses grelle Licht gesehen?

Çok parlak bir ışık gördün mü?

Wir sind beide mittelattraktiv und haben extrem grelle Stimmen.

İkimizde çekiciliği orta karar ama çok sinir bozucuyuz.

Warum ist es so grell?

Neden bu kadar parlak?

Sie hatte ein junges Gesicht, grell bemalt.

Genç bir yüzü vardı "çok kalın boyanmıştı.

Grell, was denken Sie?

Grell, sen ne düşünüyorsun?

Natursachen, mit grellen Farben.

Güçlü renklerle doğal olaylara kapalı