großartiges

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Nein, nein, ihre Arbeit ist großartig.

Hayır, hayır, çok iyi çıkarmışsınız.

Diese Schaukel ist eine großartige Idee.

Bu salıncak gerçekten çok iyi bir fikir.

Aber dies ist ein großartiger Wein.

Ama bu harika bir şaraptır.

Sie ist eine großartige Psychiaterin.

Bu kadın harika bir psikiyatrist.

Nein, alles läuft großartig.

Hayır, her şey mükemmel gidiyor.

Ich hatte gerade eine großartige Idee.

Aklıma harika bir fikir geldi?

Ich fühle mich wirklich großartig.

Gerçekten çok iyi hissediyorum.

Aber ich fühle mich großartig.

Ama kendimi çok iyi hissediyorum.

Ich halte Utrillos Pinselschwung für großartig.

Bence Utrillo'nun fırça darbeleri muhteşem.