großzügig için Almanca-Türkçe çeviriler:

cömert · diğer çevirileri

großzügig cömert

Alle Eigentümer werden eine großzügige Entschädigung erhalten.

Bütün mülk sahipleri cömert bir tazminat alacaklar.

Nein, seien wir großzügig.

Hayır, daha cömert olalım.

Das ist unter diesen Umständen ein sehr großzügiges Angebot.

Bence bu şartlar altında oldukça cömert bir teklif.