grosser

Diese ganze Sache ist ein grosser Fehler.

Bütün bunlar büyük bir hatadan ibaret.

Sie haben gerufen, Grosser Weiser?

Beni mi çağırdınız, Yüce Bilge?

Ein grosser Käfig!

Büyük bir parmaklık.

Und er hat jetzt einen sexy Bart und er wird ein grosser Politiker.

Çok seksi bir sakalı var. Ve şimdi büyük bir politikacı olacak.

Siehst du Ich bin ein grosser Forscher.

Gördün mü, ben bir hazine avcısıyım.

In der Ga'nah-Provinz, Grosser Weiser.

Ga'nah Eyaleti'nde, Yüce Bilge.

Das ist ein grosser Schritt für dich.

Bu senin için büyük bir adım.

Eine Kleine mit einem roten Kleid und ein grosser Schwachsinniger.

Kırmızı elbiseli bir kız koca bir moronla birlikte.

GROSSER FALLON: Dann wirst du unsere Fragen beantworten.

Bıg fallon: o zaman bizim sorulara cevap verecektir.

AMERIKAS SEHR GROSSER KONZERN

AMERİKA'NIN EN BÜYÜK HOLDİNGİ