hören için Almanca-Türkçe çeviriler:

duymak · dinlemek · işitmek · diğer çevirileri

hören duymak

Hier ist Fairwater Cottage, hört mich jemand?

Burası Fairweather Kulübesi. Beni duyan var mı?

Ich hörte zwei Klicks.

İki çıt sesi duydum.

Ryan, können Sie mich hören?

Ryan, beni duyuyor musun?

hören dinlemek

Wollen Sie ein paar Zeilen hören?

Bir iki satır dinlemek ister misin?

Bitte, hört mich jetzt an.

Lütfen şimdi beni dinleyin.

Magst du einen Witz hören?

Bir fıkra dinlemek ister misin?

hören işitmek

Ich hörte Fußschritte.

Ayak sesleri işittim.