habe için Almanca-Türkçe çeviriler:

mal · servet · varlık · mülk · diğer çevirileri

habe mal

Diese Sklaven haben uns bereits eintausend Millionen Sesterze gekostet.

Bu köleler daha şimdiden bize bir milyar Sestertius'a mal oldu.

Haben Chef's keine Köpfe?

Mal sahiplerinde kafa yok mu?

Hat ein Vermögen gekostet.

Bize bir servete mal oldu.

habe servet

Muss ein Vermögen gekostet haben!

Bir servete mal olmuş olmalı!

Sie haben hier ein Vermögen gemacht.

Burada bir servet kazanıyordun sen.

Der Automat hat mich ein Vermögen gekostet.

Bu makine bana bir servete mal oldu.

habe varlık

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Ich habe noch nie so eine bösartige Präsenz gefühlt.

Hiç bu kadar kötü bir varlık hissetmemiştim.

Der Wurm hat den Zentralrechner verwandelt in ein fühlendes Wesen!

Çünkü solucan, ana bilgisayarı sezgisel bir varlığa çevirdi.

habe mülk

Laut Reddington hat Kenyon Dutzende Frachtcontainer auf seinem Anwesen vergraben.

Reddington'a göre Kenyon'un mülkü altında gömülü düzinelerce nakliye konteynırı var.

Er sagte, Boss' Männer haben auch sein Grundstück aus Pseudogründen beschlagnahmt.

Boss'ın adamları uydurma bir görevlendirme ile onun mülküne de el koyduklarını söyledi.