halluzination için Almanca-Türkçe çeviriler:

halüsinasyon · sanrı · diğer çevirileri

halluzination halüsinasyon

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Kohlendioxid kann Halluzinationen hervorrufen, Sinne beeintrachtigen.

Karbondioksit halüsinasyona yol açar, karar vermeyi zorlaştırır.

Übelkeit, Erbrechen, Halluzinationen.

Bulantı, kusma, halüsinasyon.

halluzination sanrı

Paranoide Wahnvorstellungen, Halluzinationen danke.

Paranoyak sanrılar, halisülasyonlar sağol.