heißen için Almanca-Türkçe çeviriler:

adı olmak · ismi olmak · diğer çevirileri

heißen adı olmak

Hier unten ist jemand, der sagt, er heiße Charles.

Burada biri var. Adının Charles olduğunu söyledi.

Er wird Trent Carter heißen.

Adı Trent Carter olacak.

Es wird "Maxys Autowasch" heißen.

Adı "Maxy Araba Yıkama" olacak.

heißen ismi olmak

Wie könnte ein hübsches Mädchen wie du wohl heißen?

Senin gibi güzel bir kızın ismi ne olabilir?