hinein için Almanca-Türkçe çeviriler:

içine · diğer çevirileri

hinein içine

Schicken Sie eine Sonde hinein.

İçine bir sonda gönderin.

Hier hinein, bitte.

İçine koy lütfen.

Er steckte etwas hinein ein Stück Papier.

İçine bir şey sıkıştırdı, bir kağıt parçası.