hinter için Almanca-Türkçe çeviriler:

arkasına, arkasında, arkasından, arkada · sonra · diğer çevirileri

hinter arkasına, arkasında, arkasından, arkada

Ein geheimes Leben hinter verschlossenen Türen?

Kilitli kapı arkasında gizli bir hayat?

Der Safe sollte irgendwo hinter dieser Wand sein.

Kasa bu duvarın arkasında bir yerde olmalı.

Es steckt Intelligenz hinter dieser Angelegenheit, Watson.

Bu işin arkasında keskin bir zeka var, Watson.

hinter sonra

Merthianische Zwerge, hinter meinem Silber her.

Merthian Cüceleri, gümüş kapladıktan sonra.

Morlock und Fritz hinter Schäfer, Ottmar und Bernie Klodt.

Morlock ve Fritz, sonra Schaefer, Ottmar ve Kloth

Dann habe ich hinter Mr. Eichelberger hergeräumt.

Sonra gelip Bay Eichelberger'in arkasını topladım.