hoch için Almanca-Türkçe çeviriler:

yüksek · yüce · üst · sonraki · uzun · ulu · boylu · diğer çevirileri

hoch yüksek

Ein hoher Preis für ein originelles Schwein.

İyi bir domuz için yüksek bir fiyat.

Östrogenspiegel ist hoch

Östrojen seviyeleri yüksek.

Alzheimer, Parkinson, hoher Blutdruck, Fettsucht, kann alles Impotenz verursachen.

Alzheimer, Parkinson, yüksek tansiyon, obezite, yaşlanma iktidarsızlığa neden olabilir.

hoch yüce

Für mich ist Shoppen diese höhere Macht.

Benim için bu yüce güç alışveriş yapmak.

Diesen Hohen Spatz?

Bu Yüce Rahip'i

Ich bin Nyra. Ablah-Generalin von Sankt Ägolius und Gemahlin des Hohen Tyto.

Ben Nyra, St. Aegolius'un Ablah Generali ve Lord Yüce Tyto'nun eşi.

hoch üst

Ein hoher Regierungsbeamter wurde ermordet.

Üst düzey bir hükümet görevlisi öldürüldü.

Diese Vollstrecker infiltrierten die höchsten Ränge der Monarchisten und Francos Armee.

Bu infazcılar monarşistlerin ve Franco'nun ordusunun en üst rütbelerine sızdılar.

Die Adrenaldrüsen sind vergrößert, gepaart mit hohem Kaliumwert, niedriger Glukose Adrenalininsuffizienz.

Böbrek üstü bezleri şişmiş, potasyum seviyesi yükselmiş ve düşük glukoz hormon bezleri yetersiz.

hoch sonraki

Dann zieh ich dich hoch.

Sonra ben seni çekerim.

Und dann ging sie, Kopf hoch gehalten, ihre Anmut und Würde unsolid.

Sonra o da çıktı. Başı dik, zarafetini ve asaletini koruyarak.

Dann ging plötzlich eine Wand hoch, die mich aussperrte.

Sonra birden bir duvar belirdi ve benim önüm kapanmış oldu.

hoch uzun

Ich spiele dieses Spiel schon viel länger als du, auf viel höherem Niveau.

Ben bu oyunu senden çok daha yüksek seviyede ve çok daha uzun zamandır oynuyorum.

Ernesto Chavez ist schon lange ein Ziel mit hoher Priorität.

Ernesto Chavez, uzun zamandır üst düzey bir hedefti.

Tief im Wald, in einem Tal, zwischen hohen Bäumen, lebte ein großer, schwarzer grausiger Humpelfinkel!

Ormanın derinliklerinde, uzun ağaçların arasında bir vadide, Büyük, siyah, korkunç Humpelfinkel vardı!

hoch ulu

Ich bin kein höheres Wesen.

Ben ulu bir varlık değilim.

hoch boylu

Ein großer Granitblock. Etwa einen halben Meter hoch.

Büyük granit bir taş yaklaşık olarak bir buçuk metre boyunda.