ihn için Almanca-Türkçe çeviriler:

ona, onu, o · diğer çevirileri

ihn ona, onu, o

Dieser Kerl ist wie ein Pfleger angezogen, aber ich habe ihn zuvor noch nie gesehen.

Bu adam hastane hademesi gibi giyinmiş ama onu daha önce hiç görmemiştim.

Warum soll ich dann nach Hause gehen?

O zaman neden eve gitmem gerekiyor?

Ehrlich, ich weiß gar nichts darüber.

Açıkçası o konuda hiçbir şey bilmiyorum.