interessant için Almanca-Türkçe çeviriler:

ilginç · çekici · enteresan · diğer çevirileri

interessant ilginç

Hier ist etwas sehr Interessantes.

Burada çok ilginç bir şey var.

Ihr Verhalten ist sehr interessant.

Hayır. Davranışların çok ilginç.

Hier ist ein interessantes Monogramm:

Burada ilginç bir monogram var.

interessant çekici

Haben Sie etwas Interessantes heute Abend gesehen?

Bu akşam ilgi çekici bir şeyler gördün mü?

Einige sind sehr interessant.

Bazıları oldukça ilgi çekici.

Der Puppen-Distrikt und der Depp-Distrikt sind besonders interessant für Stephen A. Timplesmith.

Kukla Bölgesi ve Depp Bölgesi, Stephen A. Timplesmith'in özellikle ilgisini çekiyor.

interessant enteresan

Sehr interessanter Kerl.

Çok enteresan adamdır.

Eine interessante Krawatte, Mr

Enteresan bir kravat, bay

Das ist eine sehr interessante Frage.

Pekala, bu çok enteresan bir soru.