intim için Almanca-Türkçe çeviriler:

samimi · diğer çevirileri

intim samimi

Oder andere intime Beziehungen.

Ya da diğer samimi ilişkilerini.

Die Königin ist sehr intim mit Lord Robert.

Kraliçe Lord Robert ile çok samimi değil mi?

Sheldon, werden wir je eine intime Beziehung haben?

Sheldon bizim de samimi bir ilişkimiz olacak mı?