irreversibel

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Sie sagten, Alexanders Zustand sei irreversibel.

Alexander'ın durumunun değiştirilemez olduğunu söylemiştin.

Es könnten irreversible neuronale Schäden entstehen.

Bu geri döndürülemez sinir hasarlarına yol açabilir.

Und wenn sie einen irreversiblen Fehler gemacht haben?

Ya bir hata yaptılarsa ve bunu düzeltme olanağı yoksa?

Sie sind kurz davor, eine irreversiblen Fehler zu begehen, Mr. Vice President.

Çok büyük geri dönülemez bir hata yapmanın eşiğindesiniz Sayın Başkan Yardımcısı.

Das Vasokin schädigte sein Gehirn, und dieser Schaden ist irreversibel.

Çünkü vasokin beynine zarar vermiş, ve bu hasar geri döndürülemez.

Die Auswirkungen des Bendii-Syndroms sind irreversibel.

Bendii Sendromunun etkileri geri dönüşsüzdür.