ist için Almanca-Türkçe çeviriler:

değil · · şey · var · en · geçerli · ayn · is · olma · bağlı · sınıf · otel · ideal · diğer çevirileri

ist değil

Diese Sorte pathetischer öffentlicher Auftritte ist nichts Neues!

Bu tür kahramanlık gösterileri yeni bir şey değildir!

Vielen Dank, aber jetzt ist kein guter Augenblick.

Teşekkürler ama şu an iyi bir zaman değil.

Aber sie ist kein kleines Mädchen mehr.

Ama artık küçük bir kız değil.

Sie ist wirklich etwas Besonderes für dich, oder?

Senin için gerçekten önemli biri, değil mi?

Aber heute ist wirklich keine gute Nacht.

Fakat bu gece gerçekten iyi bir gece değil.

Doch, sie ist sehr schön, aber sie ist viel schöner.

Elbette çok güzel ama ama bu kadar değil!

Ich denke, wir sind hier fertig, oder?

Sanırım burada işimiz bitti, değil mi?

Sie ist keine Bedrohung mehr für uns.

Artık bizim için bir tehdit değil.

Sie sind keine gute Lügnerin, oder?

İyi bir yalancı değilsin, değil mi?

Dies ist ein sicherer Ort, richtig?

Burası güvenli bir yer değil mi?