ist için Almanca-Türkçe çeviriler:

değil · · şey · var · en · geçerli · ayn · is · olma · bağlı · sınıf · otel · ideal · diğer çevirileri

ist geçerli

Eine Transporterspurenanalyse könnte auch zeigen, wie viel Zeit wirklich vergangen ist.

Bir ışınlayıcı iz analizi de, gerçekte ne kadar zaman geçtiğini gösterebilir.

Gestern Nacht ist noch etwas passiert.

Geçen gece başka bir şey daha oldu.

Alle bajoranischen Außenposten sind für Vergeltungsschläge alarmbereit.

Tüm Bajoran karakolları misilleme saldırısına karşı alarma geçti.

Ist wirklich ein Jahr vergangen?

Gerçekten bir yıl geçti?

Warum ist sie dann weggetreten?

O zaman neden kendinden geçti?

Ist etwas spät, oder?

Vakit biraz geç değil mi?

Ich meine, zwischen uns ist nie etwas passiert.

Yani, aramızda asla hiç bir şey geçmedi.

Hier drunter ist ein unterirdischer Fluss.

Bu yerin altından bir nehir geçiyor.

Dieses Wochenende ist echt Scheiße.

Bu hafta sonu berbat geçiyor.

Wie war's gestern Abend?

Geçen gece nasıl geçti?