ist için Almanca-Türkçe çeviriler:

değil · · şey · var · en · geçerli · ayn · is · olma · bağlı · sınıf · otel · ideal · diğer çevirileri

ist is

Wenn sie eine Nazi-Agentin ist, müssen wir sie ausschalten.

Eğer bir Nazi köstebeği ise onu yok etmek zorundayız

Sie sind ein neues Puzzleteil.

Sen ise yeni bir parçasın.

Diese Hochzeit ist eine Falle.

Bu evlilik ise bir tuzak.

Sie ist eine Lehrerin.

O ise bir öğretmen.

Ihr Ziel ist ein Polizist.

Hedef ise bir polis.

Morgen ist ein Rätsel.

Yarın ise bir bilmece.

Fünfte Etage ist Recherche, sechste ist Sicherheit.

Beşinci kat araştırma, altıncı kat ise güvenlik.

Dieser neue Angriff ist einen Sektor entfernt.

Bu yeni saldırı ise nispeten uzakta.

Ventrikuläre Reduktion ist eine Reparatur.

Ventriküler küçültme ise bir onarım.

Hauseigentümer sind eine andere Sache.

Ev sahipleri ise başka bir mesele.