ist için Almanca-Türkçe çeviriler:

değil · · şey · var · en · geçerli · ayn · is · olma · bağlı · sınıf · otel · ideal · diğer çevirileri

ist olma

Aber ich wäre sowieso lieber hier.

Ama, ben burada olmayı tercih ederim.

Unsere Leibeigenen sind tapfer, aber ohne Vater befürchte ich Schlimmes.

Silahlı adamlarımız ve köylüler çok cesurlar, ama babam olmadan korkarım ki.

Ohne Garantie ist keine Erweckung möglich.

Beyler, garanti olmadan bir uyanış mümkün değil.

Komm schon. Sei kein Feigling.

Hadi ama bu kadar korkak olma.

Eigentlich wäre ich lieber allein.

Aslında, yalnız olmayı tercih ederim.

Ohne sie wäre ich nichts.

O olmadan, ben bir hiç olurdum.

Ohne sie ist Galactic Mining erledigt.

Onlar olmadan, galaktik madenciliğin işi biter.

Ich wäre lieber allein.

Yalnız olmayı tercih ederim.

Denn ohne mich ist dieser Hedge-Fond gar nichts.

Çünkü ben olmadan bu şirket bir hiçtir.

Vielleicht sind sie ohne uns weiter.

Belki de biz olmadan devam ettiler.