ja için Almanca-Türkçe çeviriler:

evet · böylece · diğer çevirileri

ja evet

Ich kann Ihnen Ja-oder-Nein-Fragen stellen,

Sana evet-hayır soruları sorabilirim;

Und, und ja, ich vermisse dich, und ich habe geweint wie ein kleines Mädchen.

Ve, ve evet, seni özledim ve küçük kız çocukları gibi ağlıyordum.

Ja, aber Sie sind doch jetzt Britin, Lady Westholme.

Evet ama siz artık İngilizsiniz, Leydi Westholme.

ja böylece

Ja, das habe ich auch immer gedacht.

Evet, ben de hep böyle düşünmüştüm.

Ja, und was machst du hier?

Evet, ne yapıyorsun burada böyle?

Ja, das war auch meine erste Reaktion.

Evet, benim ilk tepkim de böyle olmuştu.