jahrhundertelang

Oder wir könnten hier Jahrhundertelang feststecken.

Ya da yüzyıllar boyunca burada kapalı kalırız.

Die Unterwelt wird jahrhundertelang applaudieren!

Yeraltı dünyası yüzyıllar boyunca alkışlayacak!

Das Salz hat uns jahrhundertelang geholfen.

Bu tuz bize asırlardır yardım etti.