könnenwir

Wennwir unsereKräftevereinen, könnenwir ohneweitereszurück.

Güçlerimizi birleştirirsek kolayca dünyaya dönebiliriz.

Durch ein großes Unglück könnenwir dieheiligen Steinenicht einsetzen. Doch ichwerdeeuch durch den hyperoptisch-vaskulären Froster eineEntwicklungmeiner Ingenieure, vor der Katastropheretten.

Büyük bir şanssızlık eseri kutsal taşları kullanamıyoruz ama mühendislerime yaptırdığım hiperoptik vasküler dondurucuyla sizi bu felaketten kurtaracağım