könnten

Hereditäres Angioödem oder systemische Mastozytose könnten wie Anaphylaxie aussehen.

Herediter anjiyo ödem ya da sistemik mastositozis anafilaksiyi taklit etmiş olabilir.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Könnten Sie uns eine Sekunde entschuldigen?

Bize bir saniye izin verir misiniz?

Könnten wir noch eine Flasche Wein bekommen?

Bir şişe şarap daha alabilir miyiz?

Könnten Sie für sie auch ein Buch signieren?

Onun için de bir kitap imzalar mısınız?

Wir könnten jetzt vielleicht Gegenschläge diskutieren.

Belki şimdi misilleme meselesinin tartışılması uygundur.

Sie könnten überall versteckt sein, oder?

Herhangi bir yere saklanmış olabilir, değil mi?

Wir könnten vielleicht ein Raumschiff bauen, oder?

Ama belki bir uzay gemisi inşa edebilir miyiz?

Könnten Sie ihm etwas Geld leihen?

Ona biraz para verebilir misiniz?

Manche dieser Dateien könnten heikle Informationen enthalten.

O dosyalardan bazıları hassas bilgiler içeriyor.