klasse için Almanca-Türkçe çeviriler:

sınıf · mükemmel · mevki · derslik · diğer çevirileri

klasse sınıf

Ich möchte ein Ticket erster Klasse.

Bir tane birinci sınıf bileti istiyorum.

Suche nach einem Klasse-M-Planeten.

M-Sınıfı bir gezegene bakmaya başla.

Ich bin in dieser Klasse.

Ben bu sınıfta kayıtlıyım.

klasse mükemmel

Mann, das ist Klasse.

Adamım, bu mükemmel işte.

Der Junge hat Klasse, nicht wahr, PJ?

O çocuk mükemmel. Değil mi, PJ?

klasse mevki

Schanghai, erster Klasse, bitte.

Şanghay, birinci mevki, lütfen.

klasse derslik

Aber sie haben keine Klasse.

Ama hiç derslikleri yok.