komisch için Almanca-Türkçe çeviriler:

garip · komik · tuhaf · acayip · acaip · gülünç · diğer çevirileri

komisch garip

Ich habe ein komisches Gefühl.

İçimde garip bir his var.

Fühlten Sie sich komisch?

Kendini garip hissettin mi?

Komische Frage, hast du meine Stifte gesehen?

Garip bir soru soracağım. Kalemlerimi gördün mü?

komisch komik

Sagen Sie etwas komisch.

Komik bir şey söyle.

Diese Enten sind komisch.

Bu ördekler çok komik.

Papa ist komisch.

Babam çok komik.

komisch tuhaf

Komischer Ort für ein Treffen.

Buluşmak için tuhaf bir yer.

Wird komisch sein.

Çok tuhaf olacak.

Aber es ist komisch,

Ama bu çok tuhaf

komisch acayip

Noch ein komisches Wort.

Bu başka acayip bir kelime.

Ihr Weißen esst komisches Essen.

Siz beyazlar acayip şeyler yiyorsunuz.

Das ist ein komisches Wort, oder?

Bu acayip bir kelimedir, değil mi?

komisch acaip

Mit einer Krawatte säh sie komisch aus.

Bir kravat taksın, o zaman acaip görünür.

komisch gülünç

Ich finde Ted ist komisch.

Bence Ted çok gülünç.