komplett için Almanca-Türkçe çeviriler:

tamam · tam · diğer çevirileri

komplett tamam

Aber ich glaube, jetzt ist alles komplett für mich.

Ama ben şimdi düşünüyor ki her şey tamamlandı benim için.

Phase zwei komplett.

Aşama iki tamamlandı.

Stufe Eins komplett.

Birinci adım tamamlandı.

komplett tam

Ich will eine komplette Fötusuntersuchung.

Tam bir gebelik taraması istiyorum.

Dr. McCoy, Mr Scott, komplette Ausgehuniformen.

Dr. McCoy, Bay Scott, tam üniformalı gelin.

Aber ich will eine komplette Schadensüberprüfung, und ich werde mir die Triebwerke ansehen.

Ama tam bir yapısal hasar kontrolü istiyorum. Ve şu motorlara bir bakacağım.