kooperativer

Er ist sehr kooperativ, er hilft uns

O, çok birlikli, bize yardım edecek.

Das ist, glaube ich, ein Gesundheitszentrum und das mit Sicherheit eine Kooperative.

Burası sanırım sağlık merkezi. Bu da çiftçilerin kooperatifi. Bir dakika.

Danke, Prof. Bearing, Sie waren sehr kooperativ.

Teşekkür ederim Prof. Bearing, çok yardımcı oldunuz.

Nun,. .wir sind eine Art. .Kooperative.

Pekala, Bizler bir tür ortağız.

Remus ist auch ein kooperativer Zeuge.

Remus aynı zamanda işbirliği yapan bir tanık.

Eldad ist viel mehr kooperativ, und er kann tanzen.

Eldad çok daha fazla işbirlikçidir ve güzel dans eder.

Unsere Kontrolleurin beschreibt Mr. Allen als kooperativ.

Bizim kontrolcü kadın, bay Allen'i yardımsever olarak niteliyor.

Ein kooperativer Killer.

İşbirlikçi bir katil.

Sie waren hocherfreut und äußerst kooperativ.

Çok hoştular ve gerçekten destektiler.

Wirst du glücklich und kooperativ aussehen?

. Mutlu ve uyumlu görünecek misin?.