kraft için Almanca-Türkçe çeviriler:

güç · kuvvetiyle, kuvvet · enerji · sayesinde · diğer çevirileri

kraft güç

Sindbad sagt, Ihr besitzt außergewöhnliche Kräfte.

Sinbad, görülmedik güçlerin olduğunu söylüyor.

Die Kraft wird dich töten und das ist meine Schuld.

Bu güç seni öldürecek ve bu benim suçum!

Man glaubte, die Katzenaugen-Halskette besäße magische Kräfte.

Kedi Gözü kolyesinin büyülü güçlere sahip olduğuna inanılıyordu.

kraft kuvvetiyle, kuvvet

Deutliche Steigerungen der Muskelreaktionen Kraft und Schnellkraft.

Kas tepkilerinde, kuvvette, esneklikte artis kaydedildi.

Sagen wir, er hat die Konstitution eines Sauriers und heilende Kräfte.

Diyelim ki, bir dinozorun kuvvetini geri kazanma gücüne sahip.

Komm und gib uns Kraft!

Gel ve bize kuvvet ver!

kraft enerji

Atomreaktoren könnten fast unbeschränkte Kraft erzeugen.

Nükleer reaktörler sınırsız enerji sağlayacaktır.

kraft sayesinde

Kraft unseres zwischengerichtlichen Portfolios, wir bei API sind

Yargı hakkına ait belgelerin yok edilmesi sayesinde, biz API olarak