kristalline

Sensoren zeigen eine kristalline Struktur unbestimmter Materie an.

Sensörler, belirsiz bir maddenin kristal yapısında olduğunu belirtiyor.