kugelsicherem

Nein, Sie haben keine kugelsichere Weste.

Hayır, senin kurşun geçirmez bir yeleğin yok.

Tragen Sie immer eine kugelsichere Weste?

Her zaman, çelik yelek giyer misiniz?

Ihr beide seid kugelsicher.

İkiniz de kurşun geçirmezsiniz.

Meine kugelsichere Weste

Kurşun geçirmez yeleğim

Ist eine kugelsichere Weste dabei?

Kurşun geçirmez yelek de veriyorlar mı?

Ich hielt dich für kugelsicher.

Seni kurşun geçirmez sanıyordum.

Sie sagen, ich sei mutig, aber ich bin kugelsicher

Cesur olduğumu söylüyorlar ama ben kurşun geçirmezim.

Nächstes Mal rettet Sie vielleicht, kein Kugelsicheres Glas.

Gelecek sefere seni kurtaracak bir kurşun geçirmez cam olmayabilir.

Er ist auch kugelsicher? Richtig!

Bir de kurşun geçirmez mi?

Er trägt eine kugelsichere Weste.

Kurşun geçirmez yelek giyiyor.