lügen için Almanca-Türkçe çeviriler:

yalan · yalan söylemek · yalan atmak · diğer çevirileri

lügen yalan

Warum sollte sie lügen?

Neden yalan söylesin ki?

Lügen ist ein schlimmes Vergehen.

Yalan söylemek büyük bir suçtur.

Daß ich Kyudayu Kennmochi vom Zeze-Klan bin, ist eine Lüge.

Zeze Klanı danışmanı olmam yalandan başka bir şey değildi.

lügen yalan söylemek

Warum sollte sie lügen?

Neden yalan söylesin ki?

Warum lügen Sie?

Niye yalan söyledin?

Jack, diese beiden hier lügen uns an.

Jack, bu insanlar bize yalan söylüyor.

lügen yalan atmak

Und Sie tischen mir Lügen eines Taar'chek auf!

Ve siz de bir taar'chek'in yalanlarını atıyorsunuz!