lachen için Almanca-Türkçe çeviriler:

gülmek · gülüş · kahkaha · gülme · diğer çevirileri

lachen gülmek

Wir lachen manchmal wie zwei ungezogene Kinder.

Bazen yaramaz çocuklar gibi gülüp duruyoruz.

Heute lachen sie, morgen twittern sie.

Bu akşam gülerler yarın tweet atarlar.

Keine Musik mehr, kein Lachen.

Artık müzik yok, gülmek yok.

lachen gülüş

Ein wundervolles Lachen.

Mükemmel bir gülüş.

Wie genau würde dieses Lachen gehen?

Tam olarak nasıl bir gülüş o?

Und dieses unechte Lachen.

Ve şu yapmacık gülüş.

lachen kahkaha

Ein lautes Lachen.

Büyük bir kahkaha.

Ein silberhelles Lachen, ein kokettes Drehen des Kopfes.

Önce kahkaha atar. Sonra da kafasını cilveli cilveli yana çevirir.

Keine Shug, keine Kinder, kein Lachen, kein Leben.

Shug yok, çocuklar yok kahkahalar yok, hayat yok.

lachen gülme

Ich würde lieber mit den Sündern lachen, Gayle.

Ben de günahkarlarla gülmeyi tercih ederim, Gayle.

Ja, lachen Sie weiter.

Evet, gülmeye devam et.

Augen auf und nicht lachen.

Gözlerini ve gülme.