lebend için Almanca-Türkçe çeviriler:

yaşayan · yaşam · canlı · diri · diğer çevirileri

lebend yaşayan

Hier leben auch noch andere Menschen.

Burada başka insanlar da yaşıyor.

Ich will ein normales Leben.

Normal bir hayat yaşamak istiyorum!

Menschen leben an vielen Orten.

İnsanlar çok yerde yaşarlar.

lebend yaşam

Diese Menschen wollen ein anderes Leben.

Bu insanlar farklı bir yaşam istiyor.

Aber Leben verlängern?

Ama yaşam uzatmak?

Dieses Leben, diese Vortäuschung, es macht mich verrückt.

Bu yaşam, bu sahte tavırlar beni deli ediyor.

lebend canlı

Wann wurde sie zuletzt lebend gesehen?

En son ne zaman canlı görülmüş?

Wir alle gehen hier lebend raus.

Hepimiz buradan canlı olarak çıkacağız.

Alle lebend rausholen.

Herkesi canlı kurtarmak.

lebend diri

Er wurde lebend hineingeworfen.

Diri diri suya atmışlar.

Tot oder lebend, es ist vorbei.

Ölü ya da diri, artık bitti.