liebe için Almanca-Türkçe çeviriler:

aşkım, aşk · sevgili · sevmek · sevgilim, sevgi · diğer çevirileri

liebe aşkım, aşk

Ich habe dich enttäuscht, Liebes.

Seni hayal kırıklığına uğrattım, aşkım.

Bridget Jones wird nicht mehr von der Liebe geächtet.

Bridget Jones artık bir aşk çölünde değil.

Die Liebe ist anders für Frauen, ein kompliziertes Phänomen.

Aşk kadın için çok farklıdır, karmaşık bir olgu.

liebe sevgili

Dein Enthusiasmus ist richtig ansteckend, lieber Bartik, aber Zuses Zeit ist überaus kostbar.

Sarhoş edici bir coşkun var sevgili dostum ama Zuse'nin vakti değerlidir.

Liebes Tagebuch! Ein neues Jahr hat angefangen.

Sevgili Günlük, yeni bir yıl başlıyor.

Lieber Weihnachtsmann, ich bin's, Bubba J.

Sevgili noel baba. Selam, benim, Bubba J.

liebe sevmek

Gott muss dich wirklich lieben!

Tanrı seni gerçekten seviyor olmalı!

Japaner lieben paranormale Phänomene.

Japonlar paranormal olayları severler.

Außerdem lieben alte Menschen Telegramme.

Ayrıca yaşlı insanlar çok seviyor.

liebe sevgilim, sevgi

Meine Liebste meine Herzallerliebste.

Sevgilim. Benim güzeller güzelim.

Deshalb will ich sie finden, ein Zuhause voller Liebe!

İşte bu yüzden ona sevgi dolu bir ev bulmak istiyorum!

Liebe ist hier in Finnland auch sehr interessant, wissen Sie?

Sevgi Finlandiya'da çok ilginç bir şeydir, biliyor musun?