lokalisieren

Dieser "ko-lokalisierte" Computer, wie sie ihn nennen:

Bu bilgisayar, bu "eş-konumlu" bilgisayar, söyledikleri gibi:

Computer, lokalisiere alle unabhängigen Tritanium-Quellen.

Bilgisayar, serbest tritanyum kaynaklarını bul.

Wir müssen dich zuerst lokalisieren.

Önce yerini tespit etmeliyiz.

Rotes Hemd lokalisiert.

Kırmızı Gömlek göründü.

Ich lokalisiere Volksstämme.

Ben kabileleri bulurum.

GPS-Signal ist lokalisiert.

GRS sinyali kilitlendi.

Computer, bestätige den lokalisierten Entropieabfall in der Energiemasse.

Bilgisayar, enerji kütlesindeki azalmanın bölgesel dağılımını doğrula.

Chloe, lokalisieren Sie Jack Bauers Funktelefon.

Chloe, Jack Bauer'in cep telefonunun izini sür.

Ein Satellit hat ein abgestürztes Flugzeug lokalisiert.

Sonunda. Bir F.A.A. uydusu, düşmüş bir uçak belirlemiş.

Mr Tuvok, können Sie die Ionenspur des Schiffes lokalisieren, das Sie angriff?

Bay Tuvok, size saldıran geminin, iyon izlerini tespit edebilir misiniz?