london için Almanca-Türkçe çeviriler:

londra · London · diğer çevirileri

london londra

London, wie auch New York, ist ein Leuchtturm des Friedens und ein Ziel für Terroristen.

Londra da aynı New York gibi bir özgürlük denizidir ve teröristler için bir hedef.

Ich spreche von London, von Paris, von einem Geheimkonto für Ihre Sonderausgaben.

Londra'yı konuşuyorum. Paris'i konuşuyorum. Ekstra harcamaların için gizli bir hesabı konuşuyorum

Das ist Mr. Tantonys erster Besuch in London.

Bay Tantony ilk defa Londra'yı ziyarete geliyor.

london London

Mr. London, ich bin Clark Kellogg.

Bay London, ben Clark Kellogg.

Die London Underground ist keine politische Bewegung.

London Underground siyasi bir hareket değil.

Coventry, Bath, Plymouth, London.

Coventry, Bath, Plymouth, London.