long

Meine reizende Nichte Wanda und ihr neuer Verlobter, Tom Long, haben eine Bekanntmachung.

Benim tatlı yeğenim Wanda ve onun nişanlısının, Tom Law, bir duyuruları var.

So long, farewell auf Wiedersehen, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu, adieu yieu und yieu und yieu." Was soll das heißen?

Hoşça kalın, görüşürüz, elveda, "elveda sizlerhe, sizlerhe ve sizlerhe." "sizlerhe, sizlerhe ve sizlerhe." Bu ne demek?

Nein, nein, Sie haben Exzellentes geleistet, Dr. Long.

Hayır, lütfen Dr. Long, siz mükemmel bir çıkardınız.

Harry Doyle und Archie Long.

Harry Doyle ve Archie Long.

Tom Long möchtest du mich heiraten?

Tom Long Benimle evlenir misin?

San Diego, Long Beach.

Long Beach, San Diego'dan.

Long Island City.

Long Island City.

Long Island Expressway.

Long Island otoyolu.

Cordwood wird ausreichen und die Obstgärten auf Long Island sind eine ergiebige Quelle.

Odun yığınları yeterli olacaktır ve Long Island bahçeleri zengin bir kaynak.

Nein, es gilt spezifisch für Sie, Michael Arthur Long.

Hayır, hayır. Seni kastettim. Michael Arthur Long.