lustig için Almanca-Türkçe çeviriler:

komik · eğlenceli · neşeli · eğlendirici · gülünecek · keyifli · canlı · diğer çevirileri

lustig komik

Möchten Sie etwas Lustiges hören?

Komik bir şey duymak ister misin?

Sehr lustig, Louis.

Çok komik, Louis.

Das ist lustig, das sagt Miss Dodger auch immer!

Çok komik. Bayan Dodger da hep böyle der.

lustig eğlenceli

Heute spielen wir ein neues, lustiges Spiel.

Bugün yeni ve eğlenceli bir oyun oynayacağız.

Ich bin ein lustiger Mensch.

Ben eğlenceli bir insanım.

Und das ist sehr lustig für dich.

Bu da senin için çok eğlenceli.

lustig neşeli

Eines Abends ging er reiten, sehr lustig, sehr charmant und sehr betrunken.

Bir gece, çok neşeli, çok çekici ve çok sarhoş ata binmeye gitti.

Wie wär's, wenn ich dir etwas Lustiges erzähle, um dich aufzuheitern, Lloyd?

Seni neşelendirmek için komik bir şeyler anlatmama ne dersin, Lloyd?

Lustig, "ha-ha"? Oder lustig:

Komik anlamında neşeli mi yoksa

lustig eğlendirici

Es ist nicht so einfach für mich. Und auch nicht so lustig.

Benim için bu ne o kadar basit, ne de o kadar eğlendirici.

Also, das ist wirklich lustig.

Bu gerçekten de eğlendirici.

lustig gülünecek

Lach, als hätte ich etwas total lustiges gesagt.

Sanki komik bir şey söylemişim gibi gül.

Harvey, das ist nicht lustig.

Harvey, bu gülünecek bir şey değil.

lustig keyifli

Das war ein lustiger Tag, oder?

Keyifli bir gündü, değil mi?

Und in welch lustiger Nachbarschaft du wohnst.

Ne kadar keyifli bir mahallede oturuyorsun.

lustig canlı

Lebhaft, lustig, blond

Canlı, komik, sarışın