möglich için Almanca-Türkçe çeviriler:

mümkün · olur, olabilir, olası · muhtemel · diğer çevirileri

möglich mümkün

Aber ich schätze, alles ist möglich.

Yine de, sanırım her şey mümkün.

Neuentdecken ist für jeden möglich.

Yeniden biçimlenmek herkes için mümkün.

Ist es bei normalen Menschen möglich?

Peki normal bir insan, bu mümkün mü?

möglich olur, olabilir, olası

Seitdem kann alles Mögliche passiert sein.

O zamandan beri her şey olmuş olabilir.

Sie könnten alles Mögliche benutzen.

Her şeyi kullanıyor olabilirler.

Norantis Weg ist der einzig mögliche, John.

Noranti'nin izlediği olası tek yol, John.

möglich muhtemel

Mögliches Anzeichen für unsoziales Verhalten.

Antisosyal aktivitenin muhtemel bir göstergesi.

Hey, mögliche Mordwaffe.

Muhtemel cinayet silahı.

Jonathan Farrow, ursprünglich ein Verdächtiger, jetzt ein mögliches Opfer.

Jonathon Farrow Önceden şüpheliyken, şimdi muhtemel bir kurban.