müde için Almanca-Türkçe çeviriler:

yorgun · bitkin · diğer çevirileri

müde yorgun

Sie ist jetzt sehr müde.

Şu anda çok yorgun.

Ich wäre gerne gekommen, aber ich bin sehr müde.

Çok isterdim ama ben de çok yorgunum.

Nein, ich bin bloß müde.

Hayır, sadece biraz yorgunum.

müde bitkin

Deshalb fühlen Sie sich so müde und erschöpft.

Bu yüzden kendini yorgun ve bitkin hissediyorsun.

Es ist müde und hungrig.

Çok bitkin ve açlar.

Noch ganz müde.

Hâlâ biraz bitkin.