müssen için Almanca-Türkçe çeviriler:

-meli · -malı · gerek · zorunda olmak, -mek zorunda olmak · gerek olmak · lazım olmak · diğer çevirileri

müssen -meli

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Warten Sie, ich muss Ihnen etwas sagen.

Bekle, sana söyleyeceğim bir şey var.

Ich muss morgen früh aufstehen.

Yarın erken kalkmam gerek.

müssen -malı

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Warten Sie, ich muss Ihnen etwas sagen.

Bekle, sana söyleyeceğim bir şey var.

Ich muss morgen früh aufstehen.

Yarın erken kalkmam gerek.

müssen gerek

Ich meine, wenn Sie ihn suspendieren, müssen Sie auch mich suspendieren.

Eğer onu takımdan uzaklaştırıyorsanız, beni de uzaklaştırmanız gerek. Beni de.

Ich muss auch nach Hause!

Benim de eve gitmem gerek!

Aber zuerst muss ich ihn ermatten.

Ama önce onu biraz yormam gerek.

müssen zorunda olmak, -mek zorunda olmak

Dann müssen wir vorsichtig sein.

O halde dikkatli olmak zorundayız.

Aber wir müssen auch da eiskalt sein.

Ama buz kadar soğuk olmak zorundayız.

Aber es muss heute sein.

Ama bu gece olmak zorunda.

müssen gerek olmak

Keine Diskussionen, alles muss perfekt sein für mich!

Tartışmaya gerek yok Her şey mükemmel olmalı Benim için!

Muss schön sein.

Güzel olsa gerek.

Man muss immer vorbereitet sein.

Her zaman hazırlıklı olmak gerek.

müssen lazım olmak

Nein, ich muss eine echte Kriminelle ausfragen.

Hayır, gerçek bir suç dehası olması lazım.

Ich muss mich bessern.

Daha iyi olmam lazım.

Wenn man sie brät, muss der Backteig knusprig sein, nie fettig.

Olur. Kızarttığında sosunun gevrek olması lazım asla yağlı olmamalı.