müsste

Aber dann müsste ich dich töten.

Ama sonra seni öldürmem gerekir.

Dieses Mittel müsste ihn sieben Stunden bewusstlos halten.

Bu sakinleştirici onu yedi saat baygın tutacaktır.

Nein, wirklich, denn ich müsste für eine Weile hier einziehen.

Hayır, cidden; çünkü, bir süre yanına taşınmak zorundayım.

Könnte ich, aber dann müsste ich dich umbringen.

Verebilirim. Ama sonra seni öldürmek zorunda kalırım.

Aber dann müsste ich dich sezieren.

Sonra seni kesmek zorunda kalırım ama.

Ich meine, etwas müsste sich drastisch geändert haben.

Yani, bir şey şiddetli bir şekilde değişmeli.

Ein Photonentorpedo müsste reichen.

Bir foton torpidosu işi halledecektir.

Dann müsste ich Unterwäsche tragen.

O zaman çamaşırı giymem gerekir.

Wenn ich Sie durchlasse, müsste ich jeden durchlassen.

Eğer geçmenize izin verirsem, herkese izin vermem gerekir.

Ihr müsste alle sofort raus.

Hepiniz çıkın buradan. Hemen.