m

A-N-T-I E-N-T-S-T-A-A-T-L-I-C-H-U-G-S A-R-I-A-N-I-S-M-U-S.

K-İ-L-İ-S-E-Y-İ D-E-V-L-E-T-T-E-N A-Y-I-R-M-A-M-A.

Nein, ich wohne auf'm Hügel.

Hayır, ben tepede yaşıyorum.

Ich habe hier ein Mini-Bar.

Burada bir mini-barım var!

Oder ein philippinischer Mini-Elvis.

Ya da cüce Phillipino Fonzie gibi.

Stirb, Kanadier! M'k?

Geber Kanadali m'kay?

Computer, nach einer Klasse-M-Atmosphäre scannen.

Bilgisayar, M-Sınıfı atmosfer araması yap.

Eiter aus'm Schwanz

Çükünden irin akacak.

Nunja, zumindest waren K.M.B.

Neyse, en azından İ.Z.Y. olmuş.

Suche nach einem Klasse-M-Planeten.

M-Sınıfı bir gezegene bakmaya başla.

Erlauben Sie, M'lady.

İzin verin, leydim.