manche için Almanca-Türkçe çeviriler:

bazı · biraz · birçok · kimi · diğer çevirileri

manche bazı

Manche Situationen jedoch erfordern eine andere Herangehensweise.

Bazı durumlarda da farklı bir şekilde yaklaşırsınız. Kurnazca.

Manche Leute verdienen keine Vergebung.

Bazı insanlar bağışlanmayı hak etmez.

Manche Menschen haben keine Manieren.

Bazı insanların hiç terbiyesi yok.

manche biraz

Manche Leute sagen, er sei seltsam, aber ich dachte immer

Bazı insanlar onun biraz garip olduğunu söyler, ama bence

manche birçok

Sehr kostbar für manche Leute.

Birçoğu için çok kıymetli.

manche kimi

Manche Klaviere, andere Pineau.

Kimi piyano satar, kimi Pineau.