manchmal için Almanca-Türkçe çeviriler:

bazen · ara sıra · diğer çevirileri

manchmal bazen

Manchmal, Artefakte sie vermögen Menschen furchtbare, unsagbare Dinge anzutun.

Bazen objeler insanlara korkunç, ağza alınmayacak şeyler yapıyorlar.

Aber selbst Sûreté-Akten sind manchmal unvollständig!

Ama Servisin bile kayıtları bazen eksik olur!

Ich komme manchmal her.

Evet, bazen buraya gelirim.

manchmal ara sıra

Ich sehe dich hier manchmal.

Seni burada ara sıra görüyorum.

Sei unkorrekt manchmal.

Arada sırada Yanıl.

Und Mr. Happy erteilt manchmal Ratschläge.

Ve Bay Mutlu ara sıra öğütler verir.