medizinischen

Ich habe einen medizinischen Notfall hier, ich brauche sofort Hilfe!

Burada acil tıbbi bir durum var. Acilen yardıma ihtiyacım var!

Sie braucht sofort medizinische Behandlung!

O acil tıbbi tedaviye ihtiyacı var!

Wir brauchen medizinische Hilfe, bitte.

Tıbbi yardıma ihtiyacımız var, lütfen.

Ich brauche medizinische Hilfe.

Tıbbi yardıma ihtiyacım var.

Ich brauche einen medizinischen Ratschlag für einen Freund.

Bir arkadaşım için tıbbi tavsiyeye ihtiyacım var, Alaric için.

Vielleicht brauchen sie medizinische Hilfe.

Tıbbi yardıma ihtiyaçları olabilir.

Rationierungen, Zäune, medizinische Versorgung.

Azıktır, çit yapmadır, tıbbi malzemelerdir

Monsignor Ferraros medizinische Untersuchung ist abgeschlossen.

Monsenyör Ferraro'nun tıbbi araştırması sone erdi.

Sie braucht sofort medizinische Hilfe.

Acele tıbbi yardıma ihtiyacı var.

Sie braucht medizinische Versorgung.

Tıbbi yardıma ihtiyacı olacak.