meer için Almanca-Türkçe çeviriler:

denizler, deniz · okyanus · kenar · diğer çevirileri

meer denizler, deniz

Ein Meer voller Geld!

Para dolu bir deniz!

Er ist eher wie der Gott der Vulkane oder des Meeres.

Daha çok bir yanardağ tanrısı ya da bir deniz tanrısı gibi.

Es ist wie ein Meer.

Sanki bir deniz gibi.

meer okyanus

Ist ein großes Meer.

Burası büyük bir okyanus.

Wie das Meer mit einem Fingerhut ausschöpfen.

Bu okyanusu yüksük ile boşaltmaya benziyor.

Die Menschen der Vorzeit betrachteten das Meer nicht als Barriere, sondern als Kommunikationsmittel.

Eski insanlar okyanusu bir engel olarak değil " " iletişim yolu olarak görüyordu.

meer kenar

Vielleicht ans Meer.

Belki, deniz kenarına.

Wieso tut es am Meer immer regnen?

Neden deniz kenarında hep yağmur yağar?

Drei Tagesritte nach Osten, am Meer.

Doğuya üç günlük mesafede. Deniz kenarında.